2019 – Et jubilæumsår

Bjerringbro kirkes og FDF’s 100 års jubilæum, Hjemmeværnets 70 års jubilæum og indvielsen af et museum i kirketårnet for 65 år siden har inspireret Gudenådalens Museum til sommerens udstilling.

Vi viser museets samling af billeder af kirkerne i Bjerringbro og omegn. Udstillingen omfatter også gamle bibler, salmebøger, religiøse bøger og skrifter samt pastor Jens Kjærsgaards præstekjole, Karen Kjærsgaards konfirmationskjole, en brudekjole og en dåbskjole af faldskærmsstof fra 2. verdenskrig, en messehagel samt andre kirkelige effekter.

Spejderbevægelsen får sin helt egen lille udstilling med uniformer, duelighedstegn, patruljebanner fra 1950’erne og mange andre effekter.

Hjemmeværnets jubilæum markeres med en udstilling af uniformer, udrustning og faner med temaet ”dengang og nu”.

Vi marker også at det er 65 år siden et museum så dagens lys i Bjerringbro og viser fotos og avisudklip fra indvielsen.

Se  billeder fra tidligere års temaudstillinger på Gallerisiden.