Sommerens temaudstilling er delvis nedtaget, og det hele tages ned, inden vi begynder opbygningen af en ny temaudstilling til sommeren 2019.

Livet på landet i gamle dage

– er temaet for vores sommerudstilling 2018. Vi har været i museets magasiner og har fundet genstande fra en svunden tid i 1. halvdel af 1900-tallet. Dengang kunne landbomandens arbejde beskrives med hårdt arbejde i ”årshjulet”, i stalden, i laden, på marken, i tørvemosen og i skoven. Landbokvindens arbejde var ligeledes en gentagelse år efter år, med husholdning, rengøring, storvask, syning og strikning, klipning af får, bearbejdning af ulden, vævning, pasning af fjerkræ og medhjælp i stalden med malkning og i marken ved høst og roehakning. Børnene fik også tidligt deres opgaver med at passe mindre søskende, vogte får og kreaturer, hjælpe i marken og i huset. Bedsteforældrene var mange gange på aftægt og på større gårde var der også tyende som medhjælp.  Besøg Gudenådalens Museum og se hele udstillingen om ”Livet på landet i gamle dage”. Lad dig inspirere og tænk på en svunden tid, som måske ikke var så Morten Korch romantisk. .

Se  billeder fra tidligere års temaudstillinger på Gallerisiden.